Welkom bij d'n Aelse Dorpsquiz!

We zitten alweer aan de 5e editie van deze spannende quiz. De quizavond zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 15 april 2023.

Op deze website kunnen jullie alle informatie vinden die nodig is voor deelname aan deze quiz.

Editie 5, zaterdag 15 april 2023

Wat is D'n Aelse Dorpsquiz?

Deze quiz is bedoeld voor alle inwoners van Andel, van jong tot oud. Er wordt ingeschreven per team. Je zorgt zelf voor de samenstelling van het team, bijvoorbeeld met vrienden, collega’s, buurtgenoten of leden van een vereniging. Per team kies je een teamcaptain en een locatie van waaruit jullie gaan spelen. Dit kan bij iemand thuis zijn, maar ook in een horecagelegenheid, bedrijf of clubhuis. Wij adviseren een team van minimaal 6 tot 15 personen.

De quiz bestaat uit kennisvragen, foto- en video-opdrachten maar ook uit doe-opdrachten en zelfs een geheime opdracht. Het is dus belangrijk dat het team goed samenwerkt en de taken verdeeld worden. Tijdens de quiz mag gebruik worden gemaakt van alle vormen van media en naslagwerken, met uitzondering van de geheime opdracht.

‘d’n Aelse Dorpsquiz’ vindt dit jaar plaats op zaterdagavond 15 april 2023. De teamcaptains worden verzocht om op een centraal punt, het quizboek op te halen. Hierin zit een vragenboekje met ca. 80 vragen en opdrachten in verschillende categorieën. Natuurlijk komt ons dorp op allerlei manieren aan bod. Het wordt een strijd tegen de klok. Om 23.30 uur moet namelijk het quizboek weer ingeleverd worden door de teamcaptains.

De werkgroep heeft tot de finale-avond op vrijdag 28 april de tijd om de vragen na te kijken. De prijsuitreiking met feestavond wordt gehouden in de feesttent tijdens de feestweek. Naast een mooi geldbedrag voor de 1e, 2e en 3e prijs staat er ook een jaar lang roem op het spel.

Teams kunnen zich inschrijven tot zaterdag 25 maart 2023.

Belangrijke tips

Tips zijn aanbevelingen voor de teams en hoeven niet per se opgevolgd worden. Instructies zijn spelregels voor de diverse opdrachten waar de teams zich op de quizavond aan moeten houden.

Door de tips (en de instructies) ruim vooraf goed door te nemen kun je veel tijd winnen op de quizavond en je maximaal richten op de vragen. Want daar gaat het per slot van rekening om. Bovendien is dat een veel leukere bezigheid dan al het 'geregel’ eromheen.

Voor veel van de vragen is internet een uitstekende informatiebron om je naar het antwoord te helpen. Het is dan ook zeer raadzaam om enkele ‘apparaten' te hebben waarmee je teamleden op de quizavond tegelijk kunnen internetten. Dat kan bijvoorbeeld met een ‘gewone’ desktop computer, een laptop, een iPad of een tablet/telefoon.

Uiteraard heb je ook de mensen nodig die deze apparaten kunnen bedienen en die liefst ook nog wat handig zijn met het zoeken op internet.

Let op: het zou erg jammer zijn als teamleden op de avond zelf hun laptop meebrengen en je komt er dan pas achter dat de verbinding met internet niet meteen werkt, of je de code niet bij de hand hebt. Doe dit allemaal ruim vooraf aan de quizavond. Test elk apparaat dat je wilt gaan gebruiken nu al vast op de werkplek van je team voor de quizavond. Liefst zelfs met enkelen tegelijk, zodat je zeker weet dat ook dat straks meteen goed werkt.

Uit hoeveel mensen bestaat het ideale team? Als we dat wisten zouden we het zeker niet zeggen. Wel kunnen we jullie adviseren over het aantal teamleden:

  • Het ideale team bestaat uit minimaal 6 tot maximaal 15 teamleden van verschillende leeftijden
  • Voor de doe opdrachten waarvoor je Andel in moet, moet je minstens 1-2 teamleden tijdelijk missen. Dat kan misschien maar één uurtje zijn, maar als het wat tegenzit kunnen die evengoed ook veel langer weg zijn.
  • Het is raadzaam om tegelijk nog met 4-5 mensen aan de 'thuisvragen' door te werken.
  • Daarnaast is één persoon die alles rondom de vragen regelt en één die de 'huishoudelijke' taken of catering op zich neemt geen overbodige luxe.
  • In totaal zit je al vlug op 6 à 8 personen. Maar hoe meer hoe beter, want "alle beetjes helpen" en iedereen weet wel iets. Hetzij over Andel en omstreken, hetzij kennis in het algemeen, hetzij op het gebied van puzzelen of gewoon door een beetje boerenverstand te gebruiken.
  • Meer dan 12 teamleden kan ook nog heel goed, maar dit vergt een goede organisatie Uiteraard moet je alles dan wel beter gaan coördineren, maar de bedrijvigheid en de gezelligheid wordt er dan zeker niet minder door.

84 vragen beantwoorden is niet niks. Dat kun je op verschillende manieren aanpakken. Wij kwamen tot twee ‘uitersten’:

Je kunt de vragen één voor één met het hele team aanpakken. Deze methode heeft het voordeel dat ieders kennis of ervaring met het onderwerp ten volle gebruikt wordt. Soms kan iemand zelfs meteen al het antwoord geven. Een bijkomend voordeel is dat het erg gezellig wordt aan tafel en dat je maximaal ‘leert’ van elkaar. Het grote nadeel is natuurlijk de tijd. Als je gemiddeld 4 minuten per vraag besteed is dat 84x4 = 336 minuten ofwel bijna 6 uur in totaal. En zoveel tijd heb je niet, dus moet het sneller.

Je kunt ook het quizboek uit elkaar halen en alle vragen verdelen over de teamleden. Iedereen gaat dan zelfstandig aan de slag en heeft ruim de tijd om 10 tot 20 vragen te beantwoorden. Zo lijkt het tenminste. Maar iemand kan zich al vlug een half uur verbijten in een vraag terwijl een van de andere teamleden het antwoord soms zo op kan hoesten. Een bijkomend nadeel is dat het stil is omdat ieder voor zich werkt en dat komt de levendige gezelligheid aan tafel niet ten goede.

De uitdaging is de gulden middenweg te vinden tussen deze uitersten. Denk daar maar eens over na…

In totaal heb je 84 vragen te beantwoorden verdeeld over 7 categorieën. Daarnaast moet je ook nog een geheime opdracht, een creatieve opdracht en een video/ foto opdracht uitvoeren.

Elke categorie bestaat uit 12 vragen en in elke categorie kan het voorkomen dat je de deur uit moet.  Voor de vragen en opdrachten heb je netto hooguit 4½ uur beschikbaar. Dat is 270 minuten en dus heb je gemiddeld ongeveer 3 minuten per vraag als één persoon alle vragen één voor één zou aanpakken. Als je met zes personen bent wordt dat al 6x3=18 minuten. Op deze manier zou je de tijd en de vragen kunnen verdelen.

Voor elke vraag krijg je een bepaald aantal punten. Het aantal punten per vraag staat vermeld bij de vraag. Sommige vragen bestaan echter uit meerdere deelvragen. Voor elke deelvraag afzonderlijk krijg je punten. Houd de tijd dus in de gaten en weeg deze af tegen de punten die je met de vraag kunt behalen.

Met een goede voorbereiding op de video/ foto-opdracht kun je veel tijd voor je team winnen op de quizavond. Lees hiervoor ook de instructies voor de video/ foto-opdracht.

  • Met wat voor apparaat maak je de foto/ video?
  • Heb je zelf of heeft een van je teamleden een digitale camera of een telefoontoestel met camerafunctie?
  • Hoe krijg je de foto/ video die je daarmee maakt op je computer en hoe zet je deze op de bijgeleverde USB-stick ?
  • Hoe groot is het bestand en hoe kun je dat veranderen met een bepaalde instelling van de camera?

Allemaal vragen die je nu al kunt beantwoorden door even een foto/ video te maken en op te slaan op een USB-stick om zo eventuele problemen op de quizavond voor te zijn. Alle vragen die op de USB opgeslagen moeten worden of juist op de USB-stick staan zijn herkenbaar aan het rode USB logo.

Los van de mentale opkikkers, de geestverruimende middelen en het bakkie troost bij tegenslag zijn er nogal wat spulletjes die je op de quizavond kunnen helpen. Hieronder een korte opsomming van de vier hoofdopdrachten met wat wel en niet nuttig kan zijn.

Voor de thuisvragen heb je eigenlijk maar twee dingen nodig: Een goede organisatie en allerhande betrouwbare informatiebronnen. En betrouwbaar betekent hier ook goed werkend. Wat daar allemaal bij komt kijken hebben we al ruimschoots aangegeven. Alleen het potlood met gummetje is nog niet genoemd. Iemand die duidelijk en snel kan schrijven is ook handig.

Voor de doe-vragen, waarvoor je op pad moet, verklappen we niet veel. Je moet het antwoord ter plaatse ontdekken. Maar hoe? Tellen, afstand of tijd meten, gewicht bepalen, of hoef je het alleen maar te kunnen zien of lezen (in ’t donker).

En waar? Hoog, diep, ver of onder water … laat je verrassen. Als je op safe wilt spelen kun je het best zo veel mogelijk hulpmiddelen hiervoor meenemen. Contact kunnen leggen met het thuisfront zou ook wel eens handig kunnen zijn. En soms kan zelfs een simpele plattegrond wonderen doen.

Voor de geheime opdracht hoef je niks mee te nemen mits apart vermeld in de opdracht. Laat al het andere dus thuis, want dat kan alleen maar (straf)punten gaan kosten. Zelfs een extra dosis verstand, stiekem onder je schedel verstopt, zal de surveillanten meteen opvallen.

De locatie waar de vragen in het quizboek beantwoord worden is vrij te bepalen. Dit kan een huiskamer zijn, een sportkantine, de kantine op het werk of een café. De enige regel is dat het een locatie in Andel moet zijn.

Hou er wel rekening mee dat je groep al snel uit 6-15 personen bestaat en deze moet je wel allemaal kunnen huisvesten. Een grote tafel en voldoende stoelen zijn hiervoor zeker onmisbaar. Voldoende stopcontacten kan ook heel handig zijn om alle hulpmiddelen draaiende te houden.

Instructies voor de quizavond

Op zaterdag 15 april 2023 om klokslag 18.30 uur begint de 5e editie van D’n Aelse Dorpsquiz. Vanaf dat moment kunnen de captains op het plein bij de Romboutstoren het quizboek met toebehoren ophalen. Diezelfde avond om uiterlijk 23.30 uur moet het quizboek daar weer ingeleverd zijn. In de tussenliggende tijd is het de taak aan alle deelnemende teams om zo veel mogelijk vragen correct te beantwoorden.

D’n Aelse Dorpsquiz bevat verschillende opdrachten (in willekeurige volgorde):

7 categorieën met vragen over diverse onderwerpen. Dit betreft zowel thuisvragen als vragen waar je d’n hort voor op moet.
Opdracht 2 bestaat uit het deelnemen door één afgevaardigde van elk team aan een geheime opdracht op een van tevoren gekozen locatie in Andel.
De video-opdracht. Hiervoor zal een video gemaakt moeten worden op de quizavond.
Foto-opdracht. Hiervoor zal elk team gevraagd worden om een foto te maken van het team en enkele sfeerfoto’s.

Houd er dus rekening mee dat tijdens de quizavond een aantal van je teamleden tijdelijk niet mee kunnen helpen met het beantwoorden van de 84 vragen.

Het quizboek dat je op moet halen bevat 84 vragen verdeeld over 7 categorieën van elk 12 vragen. Je krijgt een vast, fullcolour exemplaar in een blauwe map en een losbladig exemplaar mee. Het is wel belangrijk dat je het vaste exemplaar ook weer volledig inlevert.

Elk van de 84 vragen in dit boekje is duidelijk genummerd. Een vraag kan bestaan uit meerdere deelvragen. Als dat het geval is zijn de deelvragen weer afzonderlijk aangegeven met een letter (A, B, C, … enz.). Voor elke vraag of deelvraag kan slechts één antwoord gegeven worden. Je antwoord moet in het daarvoor bestemde vakje worden ingevuld.

Pas als je definitief besloten hebt welk antwoord je geeft vul je dit op het originele fullcolour document in de blauwe map in. Schrijf duidelijk, in blokletters en binnen het vakje. Als je antwoord niet eenduidig of niet leesbaar is kunnen geen punten worden toegekend.

Als persoonsnamen gevraagd worden, geef dan altijd de volledige naam, dus voor- + achternaam.

Verdeeld over de verschillende categorieën zijn er vragen opgenomen waarbij je d’n hort op moet. Dit betekent dat het antwoord op deze vraag te vinden is in ons prachtige Andel. Bepaal vooraf je route en leg deze af met de fiets. Gemotoriseerd vervoer is niet toegestaan. Je mag ook zelf bepalen hoe laat je aan deze opdrachten begint. Houd er wel rekening mee dat de antwoorden mogelijk nog ‘overgeschreven’ moeten worden en dat het quizboek om uiterlijk 23.30 uur ingeleverd moet zijn.

De veiligheid in het verkeer blijft voorop staan. Het is waarschijnlijk drukker dan normaal op sommige punten. Heb respect voor elkaar en gun elkaar doorgang en een goede plaats. Blijf ook niet langer op locaties dan nodig is. Rijd in de buurt van locaties extra voorzichtig en let op de aan-  en afkomende voetgangers. Voorzichtigheid en sportiviteit staan in deze leuke opdrachten centraal!

Uiteraard mag je ook even bij je buren aan bellen of zij misschien het antwoord op een vraag weten, mits zij zelf niet deelnemen aan de quiz. Je mag voor deze vragen alle hulpmiddelen gebruiken die je maar wilt. Je mag ook andere personen opbellen om te helpen bij je zoektocht naar het antwoord. Eén ding mag echter niet: Het is verboden contact te leggen met een van de andere deelnemende teams voor het verkrijgen van antwoorden.

Wij vertrouwen hierin nagenoeg helemaal op jullie sportiviteit. Ook al is het verleidelijk om je prestige voor je team wat op te krikken.

Tot slot willen we nog wijzen op enkele vragen van deze 96 die betrekking hebben op mogelijke producten die je bij het afhalen van het quizboek van ons meekrijgt. Deze producten zitten allemaal in de doos.

De geheime opdracht kunnen we natuurlijk weinig over zeggen. Voor deze opdracht zal 1 of 2 personen per team gevraagd worden op een vast tijdstip op een bepaalde locatie aanwezig zijn. Belangrijk is om hiervoor een allrounder te kiezen die deze opdracht zal uitvoeren.

Voor de video opdracht is het belangrijk om een telefoon of videocamera te hebben waarbij goede beelden geschoten kunnen worden. Ook het uploaden naar je computer dient niet teveel tijd in beslag te nemen aangezien je de tijd hard genoeg nodig hebt. Voor de video opdracht zijn creativiteit, inventiviteit en originaliteit heel belangrijk. Voor deze opdracht heb je niet alle teamleden nodig maar een aantal van 4 mensen is gewenst. Deze video moet opgeslagen worden op de bijgeleverde USB stick.

Ieder team dient op de quizavond één ‘sprekende’ teamfoto te maken van hun team op de werkplek ‘thuis’ en bij hun versierde voortuin. Daarnaast zal worden gevraagd om 5 sfeerfoto’s te maken gedurende de avond. Deze foto’s moeten opgeslagen worden op de bijgeleverde USB stick.

De foto moet duidelijk genoeg zijn voor publicatie op onze website. Praktisch betekent dit dat de grootte van het foto-bestand zeker wel 200 kB moet zijn. Maak het bestand ook weer niet te groot want dan is er moeilijk mee te werken en sommige mailprogramma’s versturen grote bestanden ook niet meteen door. Tot 500 kB gaat meestal wel goed. Probeer het bestand in elk geval onder de 1 MB (1000 kB) te houden.

Voldoe je aan al deze instructies dan heb je zo al 40 punten voor je team binnengehaald. Onafhankelijk van de ‘schoonheid’ en waardering van de inhoud van de foto.

Doe je mee met jouw team?

Inschrijven kan tot en met 29 maart.

Schrijf je team nu!

Vanaf welk adres gaat jullie team de quiz spelen? Dit mag je ook later doorgeven.
Om spam tegen te gaan gebruiken we reCAPTCHA. De Google privacyvoorwaarden en servicevoorwaarden zijn van toepassing.